KONKUR

Medya SMART ile firmalarla ve kendisini geliştirmek isteyen genç beyinleri konkurlarda buluşturuyoruz. Geleceğin tüketicileri olan yeni nesilleri bu şekilde reklam dünyasına dâhil ederek sektör için nitelikli genç beyinleri keşfederek ve firmalara da uzun vadeli yani kalıcı reklam yapma şansı sunuyoruz.