KURUMSAL YAZARLIK

Kurumsal Yazarlık

Kurumsal Yazarlık Servislerimizi İnceleyin

Kurum ve kuruluşların her türlü kitap ve doküman yazım ve basımını gerçekleştiriyoruz. İlgili içerik proje sahibi kurum ve kuruluşça verileceği gibi yine talep edilmesi halinde, yönlendirmeler ile içerik temini de yapan yazar ekibimiz, yazın dünyasında kurum ve kuruluşunuzun prestijli şekilde yer almasını taahhüt ediyor.

Emek ve ideallerinizin ortak ürünü olan firmanızın kurumsallaşması ve yeni nesillere en doğru şekilde aktarılması için kurum tarihçesi yazımı yaşamsal değer taşıyor. Kurum dokümantasyonu içinde temel eser olan tarihçe, firmanızı teslim edeceğiniz yeni kuşaklara firmanızın en iyi şekilde anlatılmasını amaçlar. Müşteriler başta olmak üzere hedef kitle üzerinde güven ve itibarınızı pekiştirecek tarihçenizi ekonomi gazeteciliğinden gelen deneyimli yazarlar ile hazırlıyoruz.

Dünyada ölçek fark etmeksizin firmaların; kendi kamuoyuna, hedef kitlesine özellikle yönetimi devralacak yeni kuşaklara aktaracağı, hikâyeleri, gerçeklikleri ve ideallerinin yazılı olduğu metinleri, dokümanları, kitapları, tarihçeleri hatta anayasaları var. Her şirket bir anlamda kurucularının yaşam perspektifinden derin izler taşır. Şirketinizin dünden geleceğe büyük emekler ile kurduğunuz, idealleriniz ile yaşattığınız şirketinizin öyküsü sizde saklı kalmamalı. Yeni kuşakların yaşadığınız emek, mücadele yoğun öyküsünü bilmesi şirketi devredeceğiniz yeni kuşakların misyon ve vizyonunun anlamlı katkı sağlayacaktır.

Firma ortak ve paydaşlarına olduğu kadar tüm firma kamuoyunuzun en doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak, yıllık çalışma ve performansınızı en iyi şekilde yansıtacak yıllık faaliyet raporlarını yazıyoruz