Ölçümleme

MEDYA SMART

Stratejisi çizilen, planlaması yapılan ve uygulamaya geçilen kampanyanın ölçülebilir sonuçları ekibimizin verileri ve tarafınızdan gelecek verilerin analizi ile birleştirilip sağlaması yapılarak reklam kampanyası ölçümlemesi yapılır.