Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi Servislerimizi İnceleyin

Medya SMART, markanızı en doğru strateji ve mecralar ile hedef kitlenize ulaştırmak için, deneyimli ekibiyle size özel durum
analizi yaparak hedef ve ideallerinize uygun yol haritası çizer. Medya planınızı, amaçlarınız doğrultusunda şirketinize en
uygun şekilde oluşturur. Onayınızı alan her adımı diğer adımlar takip eder. Pazar araştırması ve sektöre özel rekabet
koşullarını araştırır, rekabet üstünlüğü sağlayacak argümanları tespit eder. Her strateji ve uygulamanın ölçümlenmesi de
yine tarafımızca yapılarak somut veriler ile aşağıdaki sırayla değerlendirmenize sunulur.
 SWOT analizi,
 Rekabet ve risk analizi,
 Alan araştırması,
 Kurum kimliği analiz ve değerlendirmesi,
 Etkili sektör taraması,
 Veri analizi,
 Araştırma tekniklerinin kullanılması,
 Durum tespiti,

Strateji belirlendikten sonra aşağıdaki sıraya göre planlamaya geçilir;
 Araştırma sonunda ihtiyaca yönelik hedeflerin belirlenmesi,
 Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin tanımlanması,
 Kurumun konumlandırılması,
 Firma ve/veya markanın mesajı, prestij ve başarı algısının oluşturulması,
 Mesajları medyaya taşıyacak mecraların ve materyallerin tespiti,
 Mesajın hedef kitle ve sektör/pazar kamuoyuna uyumu,
 Olası sorunlar için çözümler geliştirilmesi, uygulamaların kurgulanması
 Strateji ve taktiklerin belirlenmesi,
 Proje potansiyeli. (uygulanabilirlik – sürdürülebilirlik – kurum itibarı ),
 Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının belirlenmesi,
 Hedef kitle analizi,
 Uygulama planı,
 Stratejik iletişim planı,
 Stratejiye uygun taktiklerin gerçekleştirilmesi,
 Zaman tablosu,
 Hareket planı,
 Mesajların doğru biçimde hedef kitleye göre formüle edilmesi.

Strateji ve planlamanın ardından uygulama aşamasına geçilir.